Pobudzanie pamięci - ćwiczenie nr 4

Polecenie:

Towarzystwo Ogrodnicze było bardzo dumne ze swojego ogrodu. Po wytyczonych w nim ścieżkach zwiedzający mogli dotrzeć do każdej rośliny. Ścieżki te były jednak dość wąskie, dlatego aby uniknąć tłoku, zdecydowano, że ruch będzie jednokierunkowy.

Każdy gość dostawał mapę, na której zaznaczono kierunki ruchu po ścieżkach. Wejście i wyjście znajdowało się w punkcie A. Na ile sposobów można odbyć spacer, zanim powróci się po raz pierwszy do punktu A?


Ile razy trzeba okrążyć ogród, aby obejrzeć całą wystawę?


Brak komentarzy:

Laika. Obsługiwane przez usługę Blogger.