Slider

Fundraising - 5 złotych zasad pozyskiwania funduszy


Czy chcesz stworzyć strategię pozyskiwania funduszy, aby zapewnić swojej organizacji najbardziej udany – i najmniej stresujący – rok do tej pory? Te pięć wskazówek od liderów organizacji non-profit pomoże stworzyć taki plan.
Chociaż nie ma jednego uniwersalnego podejścia do pozyskiwania funduszy, to są złote zasady, które pomagają ocenić możliwości i potrzeby organizacji przy tworzeniu spersonalizowanego planu na nadchodzący rok.


Oto pięć sprawdzonych złotych zasad pozyskiwania funduszy:


1. Poznaj swoje cele.


Ustalenie rocznych celów pomoże Twojej organizacji ustalić priorytety na nadchodzący rok.

„Udany plan zaczyna się od ważnej potrzeby i uzgodnionego celu. Wymaga starannego planowania, aby upewnić się, że wszystkie dostępne zasoby harmonijnie wpiszą się do planu”.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, prawdziwe jest stwierdzenie „jakość nad ilością”. Powodzenie każdej okazji do zbierania funduszy, w której bierzesz udział, jest ważniejsze niż liczba wydarzeń, więc skup się na tym, gdzie błyszczysz.

Pytania przewodnie w celu ustalenia priorytetów celów pozyskiwania funduszy:
 • Jaki jest Twój roczny cel pozyskiwania funduszy?
 • Czy Twoje cele w zakresie pozyskiwania funduszy są SMART (konkretne, mierzalne, wykonalne, realistyczne, ograniczone w czasie)?
 • Co pomoże Ci osiągnąć te cele?
 • Jakie nowe strategie i podejścia chciałbyś zastosować w tym roku?


2. Poznaj swoje zasoby.


Przedstawienie zasobów finansowych, organizacyjnych i kadrowych organizacji non-profit pomoże Ci bardziej skoncentrować się na wspieraniu społeczności, a mniej na zbieraniu funduszy w nadchodzącym roku. 

Oprócz e-maili i postów w mediach społecznościowych, wyślij listy do byłych darczyńców z osobistymi notatkami. Opowiadaj o działaniach za pomocą bezpośrednich apeli dwa razy w tygodniu w mediach społecznościowych i regularnie wysyłaj wiadomości e-mailowe i prośby o darowizny. 

Pytania przewodnie dotyczące mapowania zasobów:
 • Jaki jest Twój budżet (zarówno czasowy, jak i finansowy) na przygotowania, działania marketingowe i inne działania promocyjne?
 • Jakie narzędzia promocyjne i taktyki marketingowe sprawdziły się najlepiej w przeszłości?
 • Czy masz czas na udział w szkoleniach, rekrutację wolontariuszy lub znalezienie dodatkowego wsparcia, aby przygotować Cię do konkretnych zbiórek lub innych wydarzeń?


3. Poznaj swój zespół.

Realizacja zrównoważonej strategii pozyskiwania funduszy wymaga wspólnego wysiłku wszystkich członków zespołu, w tym zarówno pracowników pełnoetatowych, jak i wolontariuszy. Aby mieć pewność, że wszystkie ręce są na pokładzie, podziel swoje cele między członków zespołu na początku każdego roku.

Postaw cel dla każdej osoby w organizacji. Jeśli chcecie pozyskać 30 nowych darczyńców miesięcznie, rozdzielcie cel między wszystkich, aby każdy z nich otrzymał pięciu nowych darczyńców miesięcznie. Delegowanie zadań może odciążyć poszczególne działania, jednocześnie przedstawiając jasne dalsze kroki w celu rozwoju organizacji.

Pytania przewodnie, które pomogą zmobilizować Twój zespół:
 • Ilu opłacanych członków zespołu lub wolontariuszy Twoja organizacja musi skoncentrować na zbieranie funduszy?
 • Jaka jest zdolność operacyjna i administracyjna Twojego zespołu? Ile to daje możliwości pozyskiwania funduszy?
 • Kto w Twoim zespole najlepiej nadaje się do każdego celu i jak będziesz musiał zmienić podział obowiązków, aby pomóc mu w zrównoważonym dążeniu do tego celu?


4. Poznaj swoich darczyńców.


Istnieje wiele sposobów dostosowania podejścia do pozyskiwania funduszy do specyfiki społeczności darczyńców w organizacji. Organizacja non-profit spotyka darczyńców tam, gdzie są.

„Sugerowałbym skorzystanie z lokalnych mediów poprzez np. wydanie komunikatu prasowego; napisanie listu do redakcji lokalnej gazety; lub angażowanie członków zarządu, aby o tym wspominali (i napisali im krótki scenariusz) podczas wydarzeń obywatelskich i społecznych” – powiedziała Lisa.

Ocena, kim są twoi darczyńcy, może pomóc ci ukierunkować działania związane z pozyskiwaniem funduszy w najbardziej efektywny sposób, aby przyciągnąć ich uwagę i wsparcie.

Pytania przewodnie, aby zrozumieć darczyńców:

 • Jaka jest średnia wielkość darowizny, którą otrzymujesz od swoich darczyńców?
 • Skąd pochodzą twoi darczyńcy? Czy znajdują się one głównie w Twojej społeczności, w kraju czy za granicą?
 • Jaki jest najlepszy sposób na nawiązanie kontaktu z Twoją siecią darczyńców i jak często zazwyczaj się z nimi komunikujesz?


5. Poznaj swoje ograniczenia.

Wczesne rozpoznanie swoich ograniczeń może pomóc Twojemu zespołowi w planowaniu i kreatywności w zakresie zrównoważonej strategii pozyskiwania funduszy.

„Kierowanie próśb w kółko do tych samych ludzi, może być męczące”  „Rozważamy poproszenie darczyńców, którzy uczestniczyli we wcześniejszych zbiórkach, aby porozmawiali w naszym imieniu z jednym lub dwoma przyjaciółmi i współpracownikami, aby zachęcić ich do dawania. Daje im to czas na „ostygnięcie”, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu”.

Odrzucenie możliwości zbierania funduszy może być trudne, ale poznanie ograniczeń Twojej organizacji non-profit pomoże Twojej organizacji i społeczności bardziej na dłuższą metę. Możesz wtedy w pełni wykorzystać możliwości, w których zdecydujesz się uczestniczyć.

Pytania przewodnie, aby potwierdzić swoje ograniczenia:

 • Jak długo zwykle zajmuje Ci przygotowanie się do zbiórki pieniędzy?
 • Ile czasu zazwyczaj potrzebujesz między akcjami zbierania funduszy, aby zresetować się i ponownie zacząć docierać do darczyńców?
 • W ilu wydarzeniach związanych ze zbiórką pieniędzy brałeś udział w przeszłości? Czy miałeś więcej miejsca? Czy czułeś, że mógłbyś zrobić je z większym powodzeniem, gdybyś robił mniej?


Zadając sobie te pytania i oceniając możliwości i potrzeby swojej organizacji, możesz zapewnić sobie, swojemu zespołowi i swojej społeczności sukces!
0

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Flickr Imags

blogger
© ZNOTATNIKA.PL all rights reserved
implementation with by FirmART