Slider

Krótka litania do św. Józefa


Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią,

co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy - módl się za nami

Patronie zmęczonych daremnym stukaniem do ciepłych domów
drzwi pozamykanych - módl się za nami

Patronie uciekających po nocy pośpiesznie i wygnańców,
co żyją latami wśród obcych - módl się za nami

Patronie zatroskanych o przyszłość swych dzieci - módl się za nami

Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem - módl się za nami

Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie pogodnych,
ze spracowanymi, biednymi rękami, bezsłownie wiernych - módl się za nami

Patronie łagodny - módl się za nami

Święty Józefie - módl się za nami!

0

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Flickr Imags

blogger
© ZNOTATNIKA.PL all rights reserved
implementation with by FirmART