Myśl na dziś / 23.11.17


"Nigdy nie rozmawiaj przez telefon komórkowy wystarczająco głośno, aby ktokolwiek usłyszał. Wyjdź z pokoju lub, jeśli to konieczne, nawet na zewnątrz budynku.
Never talk on a cell phone loud enough for anyone else to hear. Step outside the room or, if necessary, even outside the building." ― H. Jackson Brown Jr.

Brak komentarzy:

Laika. Obsługiwane przez usługę Blogger.